Regulamin

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.vandiarte.pl prowadzony jest przez "VANDI ARTE" - BIŻUTERIA Wanda Kowalska z siedzibą w Dąbrowie przy ulicy Krańcowej 26, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 778-102-90-47 oraz posiadającą nr Regon 632182500.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz ujętych w cenniku cen towarów.
 3. Podane na stronie internetowej ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i podawane są w polskich złotych.
 4. Płatność za towar w sklepie następuje za pomocą form płatności wymienionych w  Regulaminie.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon w zależności od dyspozycji złożonych przy zamówieniu.
 6. Klient dokonuje platności przelewem bankowym na konto Sklepu "VANDI ARTE" - BIŻUTERIA Wanda Kowalska - Bank Zachodni WBK-SA 77 1090 1447 0000 0001 1937 5306.
 7. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 8. Czas realizacji zamówienia zostaje każdorazowo przekazany Klientowi drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu.
 9. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (nadane e-mailem, pocztą lub bezpośrednio w sklepie). Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Kupującego.
 10. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz podane na piśmie przyczyny reklamacji.
 11. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 12. Gdy reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy nabywcy równowartość ceny produktu.
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w Sklepie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby "VANDI ARTE" - BIŻUTERIA Wanda Kowalska.

"VANDI ARTE" - Biżuteria
Wanda Kowalska
Butik: ul Piekary 5, 61-823 Poznań

Tel. +48 664 85 40 35, E-mail: info@vandiarte.pl

projekt: Imagene, oprogramowanie: ersoft.pl